Voorzieningen en organisaties rond studeren en studie

Inhoudsopgave

Studentenvoorzieningen Studentenorganisaties Algemene voorzieningen
Arbo- en Milieudienst Stichting Agromisa JIP
Bibliotheek Wageningen UR Boerengroep KLV (Koninklijke landbouwkundige Vereniging)
Universitair  Sportcentrum de Bongerd (USB) Commissie Algemene Introductie Dagen (CAID) Nuffic
Centrum voor Talenonderwijs  Christen Studenten Fractie (CSF) Nederlandse Organisatie voor Wetenschapppelijk onderzoek (NWO)
Commissie Aanvragen Subsidie (CAS) International Student Panel (ISP) Stiching Post Hoger Landbouw onderwijs (PHLO)
Dienst Studentenbegeleiding (DSB) Stichting OtherWise SSHW
Vertrouwenspersoon Progressieve Studenten Fraktie (PSF) Nederlands Genootschap Vrouwenstudies (NGV)
Handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap Stichting RUW (RUraal Wageningen); De groene schakel voor de student Werkwijzer Uitzendbureaus
Studium Generale Studentenvereniging SSR-W
Studentenpastoraat Jongerenvereniging Unitas Studentenverzekeringen
Studiebegeleiders Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging (WSKOV) Ziektekostenverzekering
Sportstichting Wageningen Universiteit (SWU) Thymos    WSSFS (Wageningsk Stúdinte Selskip foar Fryske Stúdzje) Studenten Standaard Pakket Polis
  Wageningse Studenten Organisatie Andere verzekeringen
  Werkgroep Vrouwen in de Landbouw (WVL)

 

Studentenvoorzieningen

Arbo- en Milieudienst

Doelgroep: medewerkers en studenten
Doelstellingen: De Arbo- en Milieudienst adviseert begeleidt, coördineert en informeert over gezondheid, welzijn, milieu en veiligheid. De dienst bestaat uit vier secties: Arbo, Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Milieu en Straling.

Algemene informatie
Voor vragen over arbo en milieu kun je terecht bij de Arbo- en Milieudienst. Ze maakt in haar dienstverlening en advisering in de regel geen onderscheid tussen studenten en medewerkers.

RSI
RSI (Repetitive Strain Injury) is de belangrijkste beroepsziekte van dit moment. De universiteit heeft alle computerzalen voor studenten voorzien van nieuw meubilair. In een speciale module ‘RSI en beeldschermwerken’ (www. wur.nl/amd) kun je informatie lezen over RSI en het voorkomen ervan. Bij gezondheidsklachten kunnen studenten de studentenarts (André Godkewitsch, (0317 4)84021/84022) raadplegen. Hier kun je ook terecht voor hulp en advies bij problemen die je studie beïnvloeden (onder andere studievertraging).
Vanzelfsprekend kun je met vragen over RSI ook terecht bij AMD.

Contact
Bezoekadres: Gebouwnummer 406, Lawickse allee 13, 6701 AN Wageningen
Correspondentieadres: Postbus 9101, 6700 HB Wageningen
Telefoonnummer: 0317-483680
Fax-nummer: 0317-485456
E-mail: Office.AMD@wur.nl
Openingstijden: 9.00 tot 17.00 uur
Internet: www.wur.nl/amd

Bibliotheek Wageningen UR

Doelgroep: Medewerkers en studenten van Wageningen UR

Doelstellingen: Bewaren en beschikbaar stellen landbouwkundige (literatuur) informatie, creëren van publicatieplatform, ontwikkelen informatieproducten en -diensten

Algemene informatie
Alle bibliotheekactiviteiten binnen het Netwerk Landbouwkundige Informatie worden gecoördineerd door de Bibliotheek van de Wageningen Universiteit. Binnen dit Netwerk werken bibliotheken, documentatie- en informatiecentra samen voor het beschikbaar stellen van landbouwkundige (literatuur) informatie. Het merendeel van deze instellingen behoort tot de Wageningen UR. De Centrale Landbouw Catalogus met het gezamenlijke bezit van deze bibliotheken is te raadplegen in de bibliotheeklocaties maar ook op de werkplekken via de Desktop Library op Internet. De Personal Desktop Library is volledig afgestemd op de wensen van de individuele gebruiker. De gebruiker bepaalt zelf de informatie die hij/zij wil ontvangen. Het bezit van de Bibliotheek Wageningen UR omvat een miljoen banden aan boeken en tijdschriften. De collecties van FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) en van het EDC (Europes Documentatiecentrum van de Europese Gemeenschappen) vormen een deel van het bezit. In Bibliotheek Jan-Kopshuis is de leeszaal van Speciale Collecties gehuisvest met een collectie boeken en tijdschriften gedrukt tot en met 1850. Het Europees Documentatie Centrum (EDC) bevindt zich in de Leeuwenborch bibliotheek.
Gedrukte bibliografieën, gegevensbestanden op CD-ROM en in de Desktop geven toegang tot de internationale literatuur. Vakinhoudelijke taken binnen de bibliotheek worden uitgevoerd door vak- referenten/informatiespecialisten. In het Jan-Kopshuis vindt de administratieve coordinatie plaats van Bibliotheek Wageningen Universiteit.

Uitlening
De bibliotheken stellen een zo groot mogelijk deel van hun bezit voor uitlening beschikbaar. Het lenen is gratis. Kopieën worden tegen vergoeding geleverd. Om te lenen heeft men een lenerspas nodig. De collegekaart geldt tevens als lenerspas. De publicaties, die in de catalogus zijn opgenomen, staan verspreid over de bibliotheken binnen het Netwerk. Interbibliothecair Leenverkeer maakt het mogelijk elke gewenste publicatie of fotokopie uit binnen- en buitenland te verkrijgen. Via Internet kan literatuur online worden aangevraagd. Artikelen worden elektronisch toegezonden.

Lees- en studieruimten
De bibliotheken hebben lees- en studieruimten waar bezoekers met literatuur van de bibliotheek of met eigen materiaal kunnen werken tot uiterlijk 17.00 uur.

Avondopenstelling
De Leeuwenborch bibliotheek is van oktober tot en met juni s’avonds geopend van 19.00 uur tot 22.30 uur en zaterdags van 10.00-15.00 uur.

Voorlichting en instructie
Bij de bibliotheekbalies en de Helpdesk, gevestigd in het Jan-Kopshuis, kan men terecht voor informatie en adviezen. Ook zijn informatiebulletins met betrekking tot bibliotheekgebruik verkrijgbaar.

Reproductiedienst
In de meeste bibliotheken zijn fotokopieerapparaten voor zelfbediening beschikbaar. In het Jan-Kopshuis staat een reproductiedienst ter beschikking van de bezoekers.

Contact
Bezoekadres: Generaal Foulkesweg 19, Wageningen
Correspondentieadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Tel: 0317-484440/ Fax-nummer: 0317-484781
E-mail: helpdesk.library@wur.nl
Contactpersoon: M. van Berkum
Openingstijden: 09.00 - 17.00 uur
Internet: http://library.wur.nl

Universitair Sportcentrum de Bongerd (USB)

Doelgroep: Studenten

Doelstellingen: (trefwoorden) Sporten, Sportcentrum, Bewegen, , CHE, Vakschool WageningenSportkaart, Korting, Sport,

Algemene informatie 
Studenten en medewerkers van Wageningen UR, Christelijke Hogeschool Ede en en Vakschool Wageningen..
Het Universitair Sportcentrum de Bongerd (USB) van Wageningen Universiteit is een multifunctioneel sportcentrum met zowel indoor als outdoor faciliteiten. Het programma Sport en Bewegen kent 34 verschillende sportactiviteiten en ongeveer 40 evenementen die worden aangeboden aan studenten van Wageningen Universiteit, Christelijke Hogeschool Ede en Vakschool Wageningen (Rijn/IJsselcollege). Door 22 gespecialiseerde docenten wordt lesgegeven in de meest uiteenlopende sporten. Van Atletiek tot Zwemmen. Ook sporten als Aerobics, Aquafit, Fitness, Squash, Tae Bo en In-line Skating worden in het programma Sport en Bewegen aangeboden.
Het USB beschikt over een sporthal, sportzaal, atletiekbaan, klimwand, 4 squashbanen, 6 tennisbanen 4 sportvelden en een geheel vernieuwde, moderne fitnesszaal.
Het sportcentrum is 7 dagen in de week geopend; dus zelfs in het weekeind kan er gesport worden door sportkaarthouders. Om deel te kunnen nemen aan het programma Sport en Bewegen of gebruik te maken van de accommodatie dien je in het bezit te zijn van een geldige sportkaart. Met de studentsport sportkaart kun je ook gebruik maken van alle recreatieve uren van Sportfondsenbad De Bongerd en kun je lid worden van een va[s1]  de 18 studentensportverenigingen. Het tarief van de studenten sportkaart voor WU-studenten bedraagt  voor het seizoen 2004/2005 € 52,=
Alleen als je als student van Wageningen Universiteit bij voorinschrijving aangeeft een sportkaart aan te willen schaffen en hier ook de eenmalige machtiging voor incasso afgeeft, wordt de sportkaart geïntegreerd in de collegekaart en krijg je een korting van Euro 3,=. Je wordt vriendelijk verzocht de sportkaartgelden NIET rechtstreeks over te maken op de rekening van Wageningen Universiteit.  In andere gevallen moet je een sportkaart aanschaffen bij de receptie van het USB. Met je collegekaart, contant geld of pinpas kun je vanaf eind september van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 tot 22.00 uur terecht.
Voor  informatie over het programma Sport en Bewegen kun je terecht op de website van het USB (www.wur.nl/usb) of kun je contact opnemen met de receptie, tel: 0317-483877

Contact
Bezoekadres: Bornsesteeg 2 Wageningen
Correspondentieadres: Postbus 59 Wageningen
Telefoonnummer: 0317-483877
Fax-nummer: 0317-483891
E-mail: Office.fb-usb@wur.nl
Receptie: 0317-483877
Hoofd: H. ten Klooster 0317-483888
Bedrijfsleider: H. Meijers 0317-484967
Hoofd programma Sport en Bewegen A.J. Heeren 0317-484026
Secretariaat: mw. H. Schoeman 0317-484026
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.30-01.00;
zaterdag en zondag 08.30-19.00 uur.
Internet: www.wur.nl/usb

Centrum voor Talenonderwijs (afdeling van het Facilitair Bedrijf)
 

Het Centrum voor Talenonderwijs kent de volgende producten:
1. Specifieke cursussen voor WUR personeel
2. Begeleide zelfstudie-cursussen
3. Zelfstudie
4. Intensieve cursussen-op-maat
5. Postacademische cursussen
6. Engels voor MSc studenten
7. Tolk- en vertaalservice
8. Toetsen

Voor zelfstudietrajecten kan gedurende het hele jaar ingeschreven worden. De begeleide zelfstudie-cursussen starten 3x per jaar (september, januari en mei). Voor de modules Nederlands als Vreemde taal en Engels behoeft slechts een éénmalig inschrijfgeld van Euro 15,00 per taal betaald te worden, voor de modules Frans I en II en Spaans I en II een bijdrage in de cursuskosten van Euro 23,00 per module + inschrijfgeld.
Alle informatie betreffende inschrijfperioden, cursusaanbod, tarieven, actuele openingstijden staat vermeld op onze website.
Voor overige vragen kunt u altijd even contact opnemen met het secretariaat.

Contact
Bezoekadres: Wiskundegebouw (gebouw 308) Dreijenlaan 4, 6703 HA Wageningen
Correspondentieadres: Postbus 59,
6700 AB  Wageningen
Telefoonnummer: 0317-482552
Fax-nummer: 0317-484141
E-mail: info.fb-cvt@wur.nl
Contactperso(o)n(en):  Marjan Noordhoek
(sectiehoofd), Margreet de Hoop (onderwijscoördinator), Agnes Lemmens (hoofd secr.)
Openingstijden: 09.0-13.00 uur en 13.30-17.00 uur. Vrijdag gesloten. Voor afwijkende openingstijden en avondopenstelling, zie website.
Internet: www.wau.nl/centa

Commissie Aanvragen Subsidie (CAS)

Doel: Het namens de universiteit verstrekken van subsidie ten behoeve van (cultureel) vormende activiteiten voor studenten van de Wageningen Universiteit.

Doelgroep
Alle verenigingen en organisaties die vormenden activiteiten organiseren voor studenten van Wageningen Universiteit. Bijvoorbeeld studieverenigingen, studentenverenigingen en culturele verenigingen.

Algemene informatie
De CAS is een commissie bestaande uit drie leden. Elk jaar krijgt zij van de universiteit een budget. Dit budget wordt verdeeld over de aanvragen, aan de hand van een reglement. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient men een begroting in te leveren bij de CAS. Studieverenigingen kunnen dit per activiteit doen, minimaal een maand voorafgaand aan de activiteit. Alle andere verenigingen en organisaties dienen een jaarbegroting in te leveren, in september van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin de activiteit(-en) plaatsvindt(-en). Voor reglementen, formulieren en meer informatie over de CAS kan men contact opnemen via e-mail of gewone post.

Contact
E-mail: cas@wur.nl
Post: CAS
Niemeyerstraat 6
6701 CP Wageningen

Dienst Studentenbegeleiding (DSB)

Doelgroep: Studenten (BSc, MSc, PhD, Erasmus, Tempus)

Doelstelling: Studiebegeleiding, advisering en hulpverlening aan studenten en het bevorderen van het studie- en leefklimaat van de studenten.

De dienst omvat de volgende onderdelen:

Studentendecanen en ombudspersonen voor studenten

Doelstelling: Begeleiden en adviseren van studenten op het gebied van persoonlijke en studieomstandigheden, op het gebied van onderwijs en onderwijsorganisatie en op het gebied van rechtspositie en financiën.

Algemene informatie
De studentendecanen hebben tot taak studenten met raad en daad terzijde te staan op persoonlijk en zakelijk gebied: financiën, huisvesting, studievertraging door overmacht, studievoortgang, bemiddeling, veranderen van opleiding, kinderopvang, regelingen.
Wanneer je op grond van overmachtomstandigheden niet in staat bent om te studeren of niet aan examens kunt deelnemen of wanneer je niet kunt voldoen aan de prestatiebeursnorm is het noodzakelijk om contact op te nemen met een studentendecaan. Hij/zij kan er dan voor zorgen dat je in aanmerking komt voor bepaalde regelingen, zoals verlenging studiefinanciering, beroep op het FOS (Financiële Ondersteuning Studenten) compensatie vanwege het niet voldaan hebben aan de 21stp-norm. Je moet je vertraging binnen 2 maanden melden nadat de overmachtomstandigheid zich heeft voorgedaan.
De studentendecanen zijn tevens aangesteld als ombudspersonen. Studenten kunnen met een klacht over handelingen van een medewerker van de WU naar een ombudspersoon gaan. Hetzelfde geldt voor het nalaten van een handeling en voor een ongewenste situatie.

Contact
Bezoekadres, tevens correspondentieadres, Bestuursgebouw, Costerweg 50, 6701 BH Wageningen.
Telefoonnummer: 0317-483618 (secretariaat)
E-mail: studentendecaan.dsb@wur.nl
Het secretariaat is dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00-14.00. Ook aan de studentenbalie kunnen afspraken worden gemaakt.
Internet: http://www.wau.nl/onderwijsnet/info.html ‘studiebegeleiding en advies’

Studentenpsycholoog

Doelstelling: Hulpverlening aan studenten met persoonlijke en/of studieproblemen.

Algemene informatie
De psycholoog biedt hulp bij persoonlijke problemen zoals aanpassingsmoeilijkheden, heimwee, verlegen- heid, sociale angst, contact- en relationele problemen, depressiviteit, rouw, eetproblemen, spanningsklachten.
Hij biedt ook hulp bij studieproblemen: discipline, faalangst, spreekangst, concentratie, planning, dyslexie. Een test is mogelijk voor bv. studiekeuze of meer inzicht in achtergrond van studievertraging.

Contact
Bezoekadres: (ook correspondentie): Duivendaal 4,
6701 AR Wageningen
Telefoonnummer: 0317-482027
E-mail contactpersonen:
Ben.Riksen@wur.nl (studentenpsycholoog)
Margriet.vanderven@wur.nl (psychologisch assistente)
Openingstijden: assistente is aanwezig dinsdag hele dag en woensdag- tot en met vrijdagochtend.
Internet: http://www.wau.nl/onderwijsnet/info.html ‘studiebegeleiding en advies’.

Studentenarts

Doelstelling: Behandeling, advisering en begeleiding bij klachten in leef- en leersituatie van studenten, zoals spanningsklachten; begeleiding, advies en informatie bij verblijf in de tropen, o.a. vaccinaties.

Algemene informatie
De studentenarts is een soort bedrijfsarts voor de student. Klachten zoals moeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, gebrek aan concentratie etc. kunnen je studievoortgang belemmeren. Ook voor andere medische oorzaken van studievertraging kun je advies, begeleiding en ondersteuning in het kader van regelingen ontvangen. Als je een handicap of chronische ziekte hebt, een urgentieverklaring voor huisvesting of advies betreffende seksualiteit, voeding, sport, drugs e.d. nodig hebt of vragen of klachten rond gezondheids- of veiligheidsaspecten in de studie (Arbo) zoals RSI, kun je bij de arts aankloppen. Verder worden er bij vertrek naar de tropen vaccinaties en adviezen gegeven en keuringen tevoren en na terugkomst verricht. Voor behandeling van ziekte zoals bronchitis of blaasontsteking heb je een huisarts nodig; kies er dus één.

Contact
Bezoekadres (tevens correspondentieadres): Duivendaal 4, 6701 AR Wageningen
Telefoonnummer: 0317-484022 (assistent /verpleegkundige)
Faxnummer: 0317-484188
E-mail: contactpersonen:
Andre.godkewitsch@wur.nl (studentenarts)
Marchel.ratering@wur.nl (assistent/verpleegkundige)
Mario.berretta@wur.nl (assistent/verpleegkundige)

Openingstijden: Voor het maken van afspraken: telefonisch bij de assistent / verpleegkundige, maandag t/m donderdag, bij voorkeur van 13.30 tot 16.30 uur. Bij spoed kun je elke dag aankloppen, ook op vrijdag.
Internet:
http://www.wau.nl/onderwijsnet/info.html ‘studentenbegeleiding en advies’

Vertrouwenspersoon

Doelstelling en algemene informatie: Studenten kunnen zich tot de vertrouwenspersoon wenden wanneer zij ongewenste seksuele aandacht krijgen en/of menen dat zij discriminerend worden behandeld. Op basis van vertrouwelijkheid kan de vertrouwenspersoon naar aanleiding van klachten direct actie ondernemen.
Telefoonnummer: 0317-483618 (secretariaat).

Handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap

Doelgroep: (aanstaande) studenten

Doelstellingen: Het verbeteren van onderwijskansen en mogelijkheden voor studenten met een handicap of chronische ziekte.

Algemene informatie
Handicap + studie geeft informatie over studenten met een handicap of chronische ziekte in het hoger onderwijs. Heb je een vraag over je studie in relatie tot je handicap, neem dan contact op met onze helpdesk.

Contact
Bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2, Utrecht
Correspondentieadres: postbus 222 3500 AE Utrecht
Telefoonnummer: 030 - 275 33 00
Fax-nummer: 030 - 275 3309
E-mail: algemeen@handicap-studie.nl
Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur
Internet: www.handicap-studie.nl

Studium Generale

Doelgroepen: Studenten, staf en anderen

Doelstellingen
Studium Generale heeft de volgende taken:

Studium Generale (SG) organiseert publieke lezingen, debatten, forumdiscussies, minisymposia, concerten en tentoonstellingen die aan het denken zetten over maatschappelijke ontwikkelingen en de samenhang tussen wetenschap, beleid en samenleving. Daarnaast werkt SG aan onderwijsvernieuwing met speciale aandacht voor interdisciplinariteit en ß-gamma integratie. In samenwerking met o.a. studentgroepen, docenten en maatschappelijke organisaties komen sociale, politieke, wetenschappelijke, culturele en filosofische thema’s aan bod. SG activiteiten zijn behalve voor studenten ook bedoeld voor ander universitair publiek en voor mensen uit de regio. Studium Generale biedt voor hen een ontmoetingsplaats en discussieplatform. De activiteiten van SG zijn gratis toegankelijk. Via filmhuis Movie W en theater ‘t Hemeltje geniet men van een rijkdom aan alternatieve film- en toneelvoorstellingen. Het programma is te vinden in de SG- folder, die regelmatig verschijnt als bijlage in het universiteitsblad Wb en via www.wau.nl/sg.

Contact
Bezoekadres: Lawickse Allee 13, Wageningen
Correspondentieadres: Lawickse Allee 13, 6701AN, Wageningen
Telefoonnummer: 0317-482030
Voor reserveringen bij Movie W bel 0317- 484809 en
voor informatie en reserveringen voor theater ‘t Hemeltje bel 0317-482600.
Fax-nummer: 0317-484739
E-mail: info.sg@wur.nl
Openingstijden: van 9.00 tot 17.00
Internet: www.wau.nl/sg

Studiebegeleiders

Doelgroep: studenten Wageningen Universiteit

Doelstellingen: begeleiding, advisering en voorlichting, bemiddeling, diverse formele aanvragen

Algemene informatie
Voor iedere bachelor- en master opleiding zijn één of meer studiebegeleiders aangesteld. Zij begeleiden de student en adviseren met name over de inhoud van de studie: studievoortgang, invulling vrije keuzeruimte, keuze specialisatie e.d. De studiebegeleider bemiddelt voor de individuele student bij docenten, examinatoren en examencommissies voor zaken die het onderwijs betreffen. Het is de bedoeling dat de relatie tussen student en zijn/ haar studiebegeleider gedurende de hele studie blijft bestaan.
In het eerste jaar van de bacheloropleiding begeleidt en adviseert de studiebegeleider de student, uitmondend in een advies aan het eind van het eerste jaar van inschrijving over de voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding. Verder vinden met de bachelor- en master studenten gesprekken plaats over de planning van de studie en over het voorlopige examenpakket. Studiebegeleiders leggen de afspraken van de student vast (samenstelling examenpakket, stage- en afstudeercontract, MSc-studiecontract) en geven verklaringen af (regeling Financiële Ondersteuning Studenten (F.O.S.), subsidies en fondsen, vakken van buiten Wageningen Universiteit, mastertoestemmingsregeling e.d.). De studiebegeleiders verwijzen studenten zonodig door naar medewerkers van de Dienst Studenten Begeleiding (DSB). Voor klachten over een studiebegeleider kunnen studenten terecht bij de ombudspersoon (de studentendecaan).

Contact
De namen en adressen van de studiebegeleiders staan vermeld bij de beschrijving van de afzonderlijke opleidingen.

Sportstichting Wageningen Universiteit (SWU) Thymos

Doelgroep: (potentieel) sportende studenten, eerstejaars afgestudeerden en AIO’s/OIO’s

Doelstellingen: stimuleren van sport en bewegen; aanbieden van breedtesport; belangenbehartiging van studentensporters.

Algemene informatie
Thymos is de overkoepelende studentensportorganisatie en behartigt de belangen van de studentensporters in Wageningen. Thymos organiseert, promoot en subsidieert allerlei activiteiten op sportgebied. Hiernaast is Thymos de overkoepeling van de studentensport- verenigingen.
Naast de uitleen van sportmateriaal is het verstrekken van subsidie een van de diensten van Thymos. Voorbeelden van evenementen: interne competities, zweefvliegen, wadlopen, wintersportweek, survival- weekend en de Sportnacht.

Contact:
Bezoekadres: Universitair Sportcentrum de Bongerd
Correspondentieadres: Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen
Tel: 0317-482746
Fax-nummer: 0317-483891
E-mail: swu.thymos@wur.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag: 09:00 -17:00 uur, woensdag en donderdag: 09:00-17:00 uur en 19:30-21:30 uur vrijdag: 11:00-15:00 uur
Internet: www.thymos.net

 

Studentenpastoraat

In de wereld - SP3 en Student Chaplaincy Wageningen

Doelgroep: studenten, aio's en oio's

Doelstellingen: ontmoeting, levensbeschouwing, persoonlijke ontwikkeling

Algemene informatie
Het studentenpastoraat aan de WUR is onderverdeeld in de nederlandstalige In de wereld - SP3 en de engelstalige Student Chaplaincy Wageningen. Het is een onmoetingsplaats van studenten, afgestudeerden en medewerkers. Ben je benieuwd naar je eigen traditie én naar de achtergrond van anderen? Wil je onderzoeken waar je staat op dit moment van je leven? Ben je geïnteresseerd in de samenleving dichtbij of ver weg? Wil je samen met anderen nadenken over vragen omtrent geloof en wetenschap? Vind je het gezellig om af en toe samen te eten? Dan kom je bij In de wereld - SP3 en Student Chaplaincy Wageningen mensen tegen zoals jij.  

Wat is er te doen bij In de wereld - SP3 en Student Chaplaincy Wageningen?
We kennen verschillende activiteiten. Er zijn gespreksgroepen en lezingen rond geloof, wetenschap, samenleving en persoonlijke ontwikkeling. Ook zijn er eenmalige activiteiten zoals een kloosterweekend of een zeilweekend. Daarnaast werken studenten en afgestudeerden mee aan de voorbereiding en uitvoering van projecten, maaltijden, publiciteit en bestuur. Voor een persoonlijk gesprek kan men terecht bij één van de pastores. Een uitgebreid overzicht en meer informatie vindt je in ons jaarprogramma en op onze website.

Kerkdiensten
Elke 1e en 3e zondag van de maand is er om 11.00 uur in Duivendaal 7 een engelstalige, oecumenische kerkdienst. Bij de voorbereiding en viering zijn studenten mede betrokken.  

Studentenpastores
Bij In de wereld - SP3 en Student Chaplaincy Wageningen zijn studentenpastores vanuit verschillende kerken werkzaam. Je kunt ze tegenkomen als begeleid(st)er van werk- of gespreksgroepen, als voorgang(st)er in de diensten of op een afspraak die je zelf met hen kunt maken.

Voor Nederlandse studenten:
Anja Vogelzang, tel: 0317 482663 of 026 3233833, anja.vogelzang@wur.nl
Chris van Tol, tel: 06 - 22729784, chris.vantol@wur.nl
Gerke van Hiele, tel: 0317 - 422972, gerke.vanhiele@planet.nl

Voor internationale studenten
Josine van der Horst tel: 0317 - 319721,email: chaplain@wxs.nl
Wiel Eggen, tel: 0570 - 626083, email: wieleggen@hetnet.nl

Contact
Bezoekadres: Duivendaal 7, Wageningen
Correspondentieadres: Duivendaal 7, 6701 AR Wageningen
Telefoonnummer: 0317 - 482663
Internet: www.wau.nl/spw; www.wau.nl/scw
Email: studentenpastoraat@wur.nl; student.chaplaincy@wur.nl

 

Studentenverzekeringen

Ziektekostenverzekering

Studenten die vanaf 1 augustus 1997 of later voor het eerst in aanmerking komen voor studiefinanciering mogen niet meer meeverzekerd zijn bij hun ouders in het ziekenfonds. Zij mogen wel zelfstandig verzekerd zijn in het ziekenfonds of bij hun partner. Zij mogen ook bij hun ouders zijn meeverzekerd via een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering voor ambtenaren, zoals IZA, IZR of DGVP. In de meeste gevallen is echter de hieronder genoemde Studenten Standaard Pakket Polis voordeliger.

Studenten Standaard Pakket Polis (SSPP)

Studenten die studiefinanciering ontvangen krachtens de Wet op Studiefinanciering (WSF) én niet verplicht zijn verzekerd bij het ziekenfonds, hebben recht op de SSPP. Dit is een goedkope ziektekostenverzekering die door iedere verzekeringsmaatschappij moet worden aangeboden. De premie van de SSPP wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Aanmelding moet plaatsvinden binnen vier maanden nadat het recht op studiefinanciering ontstaat of binnen vier maanden nadat de ziekenfondsverzekering afloopt. Bij aanmelding moet een kopie van de toekenningsbeschikking van de IB-Groep worden meegestuurd. Het recht op de SSPP vervalt op het moment dat het recht op studiefinanciering komt te vervallen. Het is van belang de verzekeraar direct op de hoogte te stellen van afstuderen of van uitschrijven. In de meeste gevallen kan de student daarna terecht bij het ziekenfonds. Ook wanneer de student door een baantje verplicht verzekerd wordt in het ziekenfonds is het raadzaam de SSPP op te zeggen, omdat hij anders dubbele premie betaalt die niet terug te vorderen is. De SSPP moet alle studenten die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen accepteren. Sommige verzekeraars bieden een aanvullend pakket op de SSPP. Hierin zijn onder meer opgenomen uitbreiding van de buitenlanddekking van 200% van de Nederlandse tarieven tot kostendekkend, psychologische hulp en alternatieve geneeswijzen. Tevens bieden verzekeraars een aanvullende tandartsverzekering.

Andere verzekeringen

Behalve tegen ziektekosten is het raadzaam ook verzekerd te zijn tegen andere risico’s zoals ongevallen en individuele aansprakelijkheid voor schade die aan andere wordt berokkend. (aansprakelijkheid voor Particulieren- (voorheen WA-) verzekering). Daarnaast is het verstandig dat de student zijn inboedel te verzekert tegen brand en inbraak. Bovengenoemde verzekeringen kunnen bij verschillende maatschappijen afgesloten worden.
Tenslotte moet hier ook de stageverzekering worden genoemd. Bij een buitenlandse stage is het van belang dat ziektekosten die in het buitenland gemaakt worden, gedekt zijn. Tevens moeten ook eventuele ziektekosten na terugkomst zijn verzekerd. Daarnaast is het belangrijk om verzekerd te zijn tegen ongevallen in het buitenland, voor repatriëring en aansprakelijkheid. Tenslotte is het goed om verzekerd te zijn tegen verlies of diefstal van de bagage. Afhankelijk van huidige verzekering, moet worden bepaald of, en zo ja welke, (aanvullende) stageverzekering moet worden gesloten.
Wageningen Universiteit kent een collectieve (basis) reisongevallen/reisbagage verzekering voor studenten die voor een stage of afstudeervak naar het buitenland gaan. Deze verzekering moet door de student persoonlijk worden aangevraagd bij de balie van de Centrale Studentenadministratie. Voor het afsluiten van de verzekering moet de student een brief van de WU begeleider hebben waarin staat dat de stage (of het afstudeervak) een verplicht onderdeel van de studie is. Voor meer informatie over deze verzekering kunnen studenten terecht bij de balie van de Centrale Studentenadministratie.

 

Studentenorganisaties en themagroepen

Stichting Agromisa

Doelstellingen: Agromisa werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van marginale groepen in ontwikkelingslanden en transitielanden in Europa. Zij doet dit door aan landbouw gerelateerde kennis beschikbaar te maken voor intermediaire organisaties die werken ten behoeve van of namens kleine boeren. Agromisa streeft daarbij naar een zo duurzaam mogelijk landbouw.

Algemene informatie
Het Resource Centre maakt de Agrodok-serie, verstrekt adviezen aan Zuidelijke organisaties en organiseert trainingen. Networking for Agricultural Knowledge Sharing met Zuidelijke organisaties overbrugt de kloof tussen formele en informele kennis, identificeert boerenkennis en stimuleert farmerled research. Intersard maakt Best Practices beschikbaar via Internet. Het Biodiversiteitsproject toetst moderne zaadtechnologie scenario’s op het gebied van Intellectuele eigendomsrechten van kleine boeren.

Contact
Bezoekadres: Duivendaal 8,Wageningen
Correspondentieadres: Postbus 41, Wageningen
6700 AA  Wageningen
Telefoonnummer: 0317 412217
Fax-nummer: 0317 419178
E-mail: agromisa@agromisa.org
Contactperso(o)n(en): Ad Huizing
Openingstijden: 9.00-16.00 uur van maandag t/m vrijdag
Internet: www.agromisa.org

Boerengroep

Doelgroep: studenten en (pas-) afgestudeerden WUR, plattelands- en boerenorganisaties

Doelstellingen (trefwoorden): brugfunctie wetenschap en landbouwpraktijk; (interdisciplinaire) onderzoeks projecten gericht op duurzame landbouw; theater; kritische meningsvorming; productie voorlichtings- materiaal

Algemene informatie
De Boerengroep kijkt met een kritische blik naar huidige en toekomstige ontwikkelingen in de landbouw. Wij houden ons bezig met de vraag hoe landbouwpolitiek en boerenpraktijk met elkaar samenhangen en welke rol hierin voor wetenschappers is weggelegd.
Excursies, lezingen, discussiegroepen, thema-avonden en interactief theater zijn activiteiten die voor/door (ex-)studenten georganiseerd worden.
De Boerengroep vormt samen met de Werkgroep Vrouwen in de Landbouw (WVL) de Stichting Boerengroep.

Contact
Bezoekadres: Duivendaal 10, 2de verdieping, Wageningen
Correspondentieadres: Postbus 265, 6700 AG Wageningen
Telefoonnummer: 0317-410500
Fax-nummer: 0317-418524
E-mail: st boerengroep@wur.nl
Contactpersoon: Fransel Maas
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur
Internet: www.boerengroep.nl en http://boerengroep.blogspot.com

Commissie Algemene Introductie Dagen (CAID)

Doelgroep: aankomende eerstejaars studenten van Wageningen

Doelstellingen: kennismaking met Wageningen, studentenleven, studie en medestudenten

Algemene informatie
De CAID is een commissie van zes studenten die voor de eerstejaars studenten van Wageningen Universiteit en Hogeschool Diedenoort de Algemene Introductie Dagen (AID) organiseert. Tijdens de AID maken de studenten kennis met Wageningen, het studentenleven, de studie en medestudenten. Een cabaretavond, sportdag, openluchtfilm, studiedag, muziekfestival, infomarkt en straatfestival zorgen voor een leuk en interessant begin van je studententijd!

Contact:
Bezoekadres: Niemeijerstraat 6, 6701 CP Wageningen
Correspondentieadres: Postbus 39,6700 AA Wageningen
Telefoonnummer: 0317- 483293/ 450981
Fax-nummer: 0317-450894
E-mail: caid@wur.nl
Openingstijden: 9.30 - 17.00
Internet: www.wau.nl/caid

Christen Studenten Fractie (CSF)

Doelgroep: studenten

Doelstellingen: studentenmedezeggenschap

Algemene informatie
De Christen Studenten Fractie is één van de drie fracties uit de studentenraad. Al 30 jaar denkt ze kritisch en constructief mee over alle onderwijs- en studentenzaken aan Wageningen Universiteit.  Het uitgangspunt voor de CSF zijn de christelijke waarde en normen. Dit komt tot uiting door een zorgvuldige omgang met de natuur, solidariteit met de mensen om je heen en de gedachte dat de universiteit dienstbaar moet zijn aan de hele samenleving.

Contact:
Bezoekadres/correspondentieadres: Lawickse Allee 13, 6701 AN Wageningen
Telefoonnummer: 0317-482110
E-mail: csf@wur.nl
Contactpersoon: Gerco den Hartog
Openingstijden: maandag tot vrijdag, 9.00-17.00
Internet: www.wau.nl/csf

International Student Panel (ISP)

Doelgroep: Internationale Studenten aan Wageningen Universiteit

Doelstellingen: Belangenbehartiging t.a.v. onderwijs, huisvesting, opvang, etc.

Algemene informatie
Het ISP is opgezet in 1992 en vertegenwoordigt de  buitenlandse BSc en MSc studenten aan Wageningen Universiteit.  Onderwerpen zijn: universiteitsbeleid, huisvesting, integratie van studenten, etc. Het ISP bestuur heeft samen met afgevaardigden van de WSO en de studentenraad geregeld overleg met het College van Bestuur over zaken die spelen. ISP onderhoudt ook contact met de SSHW, SFO en ISOW (International Student Organisation Wageningen).

Contact:
Bezoekadres: Bestuurscentrum, Costerweg 50, kamer 2047
Correspondentieadres: Postbus 9101, 6700 HB Wageningen
Telefoonnummer: 0317-483524
E-mail: ISP@wur.nl
Contactperso(o)n(en): M. van Iterson
Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag
Internet: www.wau.nl/isp

Stichting OtherWise

Kennis delen voor ontwikkeling

Doelgroep: (inter)nationale studenten en medewerkers en staf van Wageningen UR, (inter)nationale NGO’s, geïnteresseerden in ontwikkelingsvraagstukken.
Missie: het faciliteren van en participatie in de dialoog over internationale samenwerking, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling; een dialoog op basis van het delen van wetenschappelijke en maatschappelijke kennis door sociale netwerken en instituties.

Doelstellingen
§         Door dialoog en publiek debat wil OtherWise een sociaal draagvlak creëren voor ontwikkeling onder studenten en stafmedewerkers van Wageningen UR en verbonden instellingen voor hoger onderwijs.
§         Door het stimuleren van het delen van kennis werken aan meer evenwichtige machtsverhoudingen en toegang tot kennisbronnen met als doel bijdragen aan armoedebestrijding, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.
§         De ontwikkeling van kennisnetwerken van academische instituties en NGOs op het gebied van milieu en ontwikkelingssamenwerking.
§         Adviseren in de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Elementen die in het advies worden betrokken zijn de interculturele communicatie van kennis en integrale kennisontwikkeling. Participatieve actieonderzoek methodieken. }
§         De ontwikkeling van een platform voor studenten, medewerkers met interesse voor internationale samenwerking. Stimuleren van debat door het aandragen van alternatieve perspectieven en kennisbronnen.
§       Het ontwikkelen van kennis, competenties en ervaring onder studenten van Wageningen UR.
§         Onderzoeksbemiddeling op het raakvlak van wetenschap en samenleving, theorie en praktijk.

Algemene informatie
OtherWise is een NGO, die werkt op het raakvlak van wetenschap en samenleving op het gebied van internationale samenwerking, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling. OtherWise werkt aan de ontwikkeling van een dialoog over ontwikkeling op basis van het delen van kennis. De interactie van academische en maatschappelijke kennis wordt gestimuleerd door publiek debat, in onderwijs en de bemiddeling in onderzoek tussen Wageningen UR en NGOs in ontwikkelingslanden.
Samen met vrijwilligers ontwikkelen activiteiten: discussies, seminars, documentaire festivals, en kritische ontwikkelingscafés.

Contact
Stichting OtherWise
Postbus 269, 6700 AG  Wageningen
Bezoekadres: Duivendaal 10, Wageningen (2e verdieping, kamer 2019)
Telefoon 0317 423590
E-
mail: otherwise@wur.nl
Internet: www.stichting-otherwise.nl

Progressieve Studenten Fraktie (PSF)

Doelgroep: Iedere student aan Wageningen Universiteit

Doelstellingen: (trefwoorden) Fractie van de Studentenraad, vertegenwoordiging van studenten bij College van Bestuur

Algemene informatie
De Progressieve Studenten Fraktie (PSF) is een van de drie fracties in de Studentenraad van de WU, waarin twaalf studenten zitten. In de Studentenraad probeert de PSF door haar kritische houding te voorkomen dat studentenbelangen ondergesneeuwd raken. Kenmerkend voor de PSF is de initiatiefrijke (en progressieve) houding: niet alleen wordt er kritisch gekeken naar voorstellen van het College van Bestuur, de PSF komt ook zelf met ideeën voor verbeteringen aan de universiteit. Belangrijke punten voor de PSF zijn een inspirerende en uitdagende studieomgeving, vrijheid en internationalisering. Bovendien vindt de PSF het belangrijk dat de universiteit zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Contact
Bezoekadres: Niemeyerstraat 6, Wageningen
Correspondentieadres: Niemeyerstraat 6, Wageningen
Telefoonnummer: 0317-411012
Fax-nummer: 0317-411013
E-mail: psf@wur.nl
Contactpersoon: Jasmine Osorio
Openingstijden: altijd als studenten ons nodig hebben
Internet: www.wau.nl/psf

Stichting RUW (RUraal Wageningen); De groene schakel voor de student

Doelgroep: Studenten, recent-afgestudeerden en medewerkers van Wageningen UR en maatschappelijke organisaties

Trefwoorden: duurzaam landgebruik, landelijk gebied, kritisch, maatschappijgericht, visievormend, praktijkkennis, persoonlijke ontplooiing, innovatief, onderwijsvernieuwing

Algemene informatie
Stichting RUW is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met alle functies en belangen in het landelijk gebied. De twee werkvelden zijn: Multifunctionele Landbouw en Ontwikkeling Landelijk Gebied. Wij organiseren afstudeervakken, discussies, lezingen, excursies en kijken kritisch naar het onderwijs en onderzoek van Wageningen UR.
Wil je meer verdieping in je studie? Heb je er behoefte aan om je opgedane kennis in breder perspectief te plaatsen? Wil je in aanraking komen met de echte praktijk? Neem dan contact op met RUW.

Contact
Bezoekadres: Duivendaal 10 (2e etage)
Correspondentieadres: Postbus 269
Telefoonnummer: 0317-484166 / 0317-483894
E-mail: RUW@wur.nl
Contactpersonen: André Claassen, Marloes Pikkemaat
Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00
Internet: www.StichtingRUW.nl

Studentenvereniging SSR-W

SSR-W is een vereniging met tradities en daarbij toch ingespeeld op de moderne tijd. Onder de traditionele aspecten van SSR-W vallen haar disputen, jaarclubs, kroegmores en contacten met andere verenigingen in Nederland. SSR-W is in het bezit van een groot pand met o.a. haar kroegzaal, een grote tuin met bar en een eigen mensa die vier dagen per week open is. De vereniging kent vele commissies, zoals discocommissieTenK, bier brouwen, de verenigingsband, het verenigingsblad, de zeefdruk en vele andere activiteiten die in haar repertoire voorkomen.

Contact
Gen. Foulkesweg 30, 6703 BS Wageningen
Tel: 0317-419006
Fax: 0317-426384
E-mail: SSR-W@wur.nl
Internet: www.ssr-w.nl

Jongerenvereniging Unitas

Doelgroep: iedereen tussen de 16 en 30 jaar

Doelstellingen: cultuur en gezelligheid voor iedereen, elke donderdag en zaterdag uitgaan, veel activiteiten, allemaal georganiseerd door vrijwilligers.

Algemene informatie
Unitas is een open jongerenvereniging die geheel draait op vrijwilligers, de A-leden. Dit geldt voor alles: de DJ’s, het barpersoneel, de programmeurs voor bands, theater en film, de lichttechnici en decorbouwers, de publiciteitsmedewerkers en het dagelijkse bestuur.
Unitas is één van de bekendere poppodia en uitgaansgelegenheden van Wageningen en omstreken. Activiteiten die op regelmatige basis georganiseerd worden zijn: disco’s, films, bands, houseparties, themafeesten. Iedereen tussen de 16 en de 30 jaar kan A-lid worden en dan meehelpen aan de bovenstaande activiteiten, gewoon gezellig barhangen of zelf een spetterend feest neerzetten.

Contact
Bezoekadres: Generaal Foulkesweg 74, Wageningen
Correspondentieadres: Generaal Foulkesweg 74
6703 BW Wageningen
Telefoonnummer: 0317-412909
Faxnummer: 0317-414496
E-mail: jvunitas@zonnet.nl
Contactpersoon: vraag naar iemand van het bestuur

Openingstijden
Lunch: 12.15-13.00/Mensa; 17.30-18.30
Disco donderdag: 23.00 (deur dicht om 1.30)
Disco zaterdag: 23.00 (deur dicht om 1.30)
Internet: www.jvunitas.nl

Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging (WSKOV)

Doelgroep: Studenten met belangstelling voor (het maken van) muziek

Doelstellingen: (trefwoorden) muziek maken (zingen / spelen); concerten geven

Algemene informatie
De WSKOV is voor iedereen die graag zingt of een instrument bespeelt. We zijn een koor en een orkest van elk zo’n 40 leden.
Het jaar kent twee seizoenen: van september tot de kerstconcerten en van januari tot juni (lenteconcerten). Het koor repeteert donderdags van 19.30 tot 22.00 in de Aula. Het orkest repeteert dinsdags van 19.30 tot 22.30.
Elk seizoen is er een repetitieweekend. We hebben verder oefenruimtes en vleugels die je ook zelf kan gebruiken. Ook kunnen leden instrumenten en muziek lenen.

Contact
Bezoekadres: Generaal Foulkesweg 1a (Achter de Aula), Wageningen
Correspondentieadres: Gen. Foulkesweg 1a, 6703 BG Wageningen
Telefoonnummer: 0317-484089
E-mail: wskov@wur.nl
Openingstijden: Antwoordapparaat staat aan
Internet: www.wau.nl/wskov/

WSSFS (Wageningsk Stúdinte Selskip foar Fryske Stúdzje)

Doelgroep: de Friese student in Wageningen
Doelstellingen: gezelligheid, ontspanning, tijdverdrijf

Algemene informatie
Het WSSFS is een Friese, kleine en oergezellige studentenvereniging, waar je je moedertaal kunt spreken met andere Friese studenten. De bestaat al meer dan zeventig jaar en natuurlijk is er de mogelijkheid je druk bezig te houden met de Friese cultuur, maar in de praktijk draait het hier niet meer erg om; de meeste studenten komen om het plezier. Er is ook heel wat te doen. Er zijn een tiental kommissies waar je voor aan de slag kunt, verscheidene weekeinden en activiteiten, en regelmatig gezellige vergaderingen in de kroeg.

Contact:
Postbus 145
6700 AC Wageningen
Telefoonnummer: 06-14183668
|E-mail: vronie.deboer@wur.nl
Contactpersoon: Vronie de Boer
Internet: www.wu.nl/wssfs

Wageningse Studenten Organisatie

Doelgroep: Wageningse studenten

Doelstellingen: studentenvakbond, kamerbalie,
reduktieburo, steunpunt (trefwoorden)

Algemene informatie
De WSO is dé studentenvakbond van Wageningen. Zij volgt kritisch de ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit en studentenvoorzieningen en houdt de plannen van de universiteit, gemeente, SSHW, en NS goed in de gaten. Waar nodig wordt direct actie ondernomen.
Daarnaast zijn er een aantal faciliteiten zoals de kamer-en infobalie, voor kamerzoekende en kameraanbieders, en waar je tevens terecht kunt met al je vragen over huur en huurrecht. Met vragen over stufi of onderwijs helpen we je graag met ons steunpunt. Verder kun je bij ons een bakfiets huren (vooraf even bellen) en tegen kostprijs stencillen en kopiëren. Voor pasfoto’s, condooms, SSHW-netwerkkabels en vele andere artikelen moet je bij het reduktieburo zijn, goedkoper kan niet!. De WSO biedt nog veel meer; kom een keertje langs onze mooie villa voor meer info.

Contact
Bezoekadres: Niemijerstraat 6, Wageningen
Correspondentieadres: Niemijerstraat 6,
6701 CP Wageningen
Telefoonnummer: 0317-411012
Fax-nummer: 0317-411013
E-mail: WSO algemeen: wso@wur.nl
Steunpunt: Steunpunt.wso@wur.nl
Openingstijden:
Reduktieburo: ma t/m vrij 12.30-13.30; di t/m do 17.00-18.00
Kamer- & infobalie:10.00-16.00
Wso algemeen: 9.00-18.00
Internet: www.wau.nl/wso

Werkgroep Vrouwen in de Landbouw (WVL)

Doelgroep: studenten en (pas-) afgestudeerden WUR, vrouwen-, plattelands- en boerenorganisaties

Doelstellingen (trefwoorden): brugfunctie wetenschap en landbouwpraktijk, projecten over emancipatie en diversiteit op het platteland en de crises in de landbouw, kritische discussies en activiteiten over thema’s als feminisme, productie voorlichtingsmateriaal, participatief discussie-theater.

Algemene informatie
De WVL richt zich in het bijzonder op de rol van vrouwen in de agrarische sector en de betekenis van onder andere genderverhoudingen op het platteland. Daarnaast willen wij graag stimuleren dat studenten, onderzoekers en landbouworganisaties een kritische visie ontwikkelen aangaande genderaspecten in de landbouw en wetenschap. Excursies, lezingen, discussiegroepen, thema-avonden en interactief theater zijn activiteiten die voor/door (voormalige)studenten georganiseerd worden.
Samen met de Boerengroep vormt de WVL de Stichting Boerengroep.

Contact:
Bezoekadres: Duivendaal 10, 2de verdieping,
Wageningen
Correspondentieadres: Postbus 265,
6700 AG, Wageningen
Telefoonnummer: 0317-410500
Fax-nummer: 0317-418524
E-mail: st.wvl@wur.nl
Contactpersoon: Sonja Scheffers
Openingstijden: Onregelmatig. Wel goed bereikbaar via e-mail.
Internet: www.boerengroep.nl

Algemene voorzieningen

JIP

Doelgroep: jongeren 12-23 jaar

Doelstellingen: Informatie en advies over alle onderwerpen waar jongeren mee te maken kunnen krijgen (school, werk, gezondheid, seksualiteit, verslaving, rechten, hulp)

Algemene informatie
Het JIP West-Veluwe geeft informatie en advies over alle onderwerpen waar jongeren tussen 12 en 23 jaar mee te maken kunnen krijgen. De informatie kan bestaan uit folders, adressen, telefoonnummers. Maar ook uit informatie van internet en videomateriaal. Je kunt ook altijd bij het JIP terecht voor een gesprek. We bieden geen hulpverlening, maar we kijken wel met je mee welke weg je het beste kunt bewandelen. Verder werkt het JIP jaarlijks een aantal thema’s om bepaalde onderwerpen extra te belichten. En voor scholen, cultureel werk e.d. biedt het JIP voorlichtingen aan over veel verschillende onderwerpen.

Contact:
Bezoekadres: Bevrijdingsstraat 21, 6701 AA Wageningen
Correspondentieadres: Postbus 661, 6710 BR Ede
Telefoonnummer: 0317-419071
Fax-nummer: 0317-426169
E-mail: westveluwe@jip.org
Contactperso(o)n(en): Miranda Teunissen-Joosten en Willemien Rietberg

Openingstijden:
Wageningen ma en do 15.00 - 17.00 uur
Ede di, wo en vrij 15.00 - 17.00 uur
Internet: www.jip.org/westveluwe

KLV

Koninklijke Landbouwkundige Vereniging, de vereniging van academici actief in landbouw, voeding, natuur en milieu KLV
(Royal Netherlands Society for Agricultural Sciences)

Doelgroep: alumni van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum, studenten aan de Wageningen Universiteit en academici Doelstellingen: KLV is de beroepsvereniging voor academici actief in landbouw, voeding, natuur en milieu, behartigt de belangen van de leden en bevordert de landbouw-, voeding-, natuur- en milieuwetenschappen

Algemene informatie
KLV werkt aan haar doelen met een groot aantal studiekringen, het publiceren van de Wageningen Update, KLV-update en het Netherlands Journal of Agricultural Science, met het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs, inge nieursrechtshulp, ingenieursservice (verzekeringen en financiële zaken) en vele andere wettige middelen. Het lidmaatschap staat open voor afgestudeerden van Wageningen Universiteit en andere belangstellenden en voor studenten aan Wageningen Universiteit, die bij KLV ook. terecht kunnen voor oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Contact
Bezoekadres: Gebouw ‘Achter de Aula’, Gen. Foulkesweg 1a, 6703 BG Wageningen
Correspondentieadres: Postbus 79, 6700 AB Wageningen
Telefoonnummer: 0317-483319
Fax-nummer: 0317-485191
E-mail: office@klv.nl
Contactpersoon KLV: drs P. den Besten (directeur)
Openingstijden: kantooruren
Internet: www.klv.nl

Nuffic

Doelgroep: studenten en onderwijsinstellingen in Nederland en het buitenland.

Doelstellingen  
Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van onderwijs, Internationalisering van het hoger onderwijs, Diplomawaardering en Certificering en Internationale marketing van het Nederlands hoger onderwijs.

Algemene informatie
De Nuffic is een professionele, non-profit organisatie die overal ter wereld het onderwijs toegankelijk wil helpen maken, vooral in landen waar de onderwijs- infrastructuur te zwak is. Onderwijs is essentieel om wereldwijd sociaal-economische ontwikkeling te bevorderen, om de kwaliteit van leven te verbeteren en het begrip tussen culturen te vergroten. De Nuffic wil de intermediair zijn tussen het Nederlands onderwijsveld en de internationale onderwijs gemeenschap.

Contact:
Bezoekadres: Kortenaerkade 11
Correspondentieadres: Postbus 29777, 2502 LT Den Haag
Tel: 070-4260260
Fax: 070-4260299
E-mail: nuffic@nuffic.nl
Openingstijden: geen, telefonisch 10-12 en 14-16 voor vragen
Internet: http://www.nuffic.nl

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Doelgroep: Onderzoekers (aio’s, oio’s, post-doc’s, universitair docenten, hoogleraren)

Doelstellingen: Wetenschappelijk onderzoek financieren, subsidiëren, coördineren, stimuleren

Algemene informatie
NWO bekostigt meer dan 2700 wetenschappelijke onderzoekers bij de Nederlandse universiteiten. NWO heeft ook eigen onderzoekinstituten. Het geld van NWO behoort tot de tweede geldstroom. Het is bedoeld om belangrijk fundamenteel en toegepast onderzoek te coördineren en te stimuleren. Een deel van het NWO-budget gaat naar centrale programma’s zoals de Vernieuwingsimpuls, SPINOZA, het beurzen- programma en de publicatiebijdragen. Een ander deel wordt verdeeld per wetenschapsgebied.

Contact:
Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost Indië 300, 2593 CE Den Haag
Correspondentieadres: Postbus 93138, 2509 AC Den Haag
Telefoonnummer: 070-3440640
Fax-nummer: 070-3850971
E-mail: nwo@nwo.nl
Openingstijden: Werkdagen 9 uur tot 17 uur
Internet: www.nwo.nl

Stichting Post Hoger Landbouwonderwijs (PHLO)

Doelgroep: Afgestudeerden van Wageningen Universiteit, en overige instellingen van hoger onderwijs in Nederland en daarbuiten.

Doelstellingen: Post-academisch onderwijs, gericht op toepassing en probleemoplossing

Algemene informatie
Op 17 juli 1972 werd door de Landbouwhogeschool, het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap (KGvL) en het Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs (NILI) de Stichting Post-Academisch Onderwijs Landbouwhogeschool (PAO-LH) opgericht. In 1986 werd deze stichting, met het oog op de, inmiddels beëindigde, samenwerking met het Hoger Agrarisch Onderwijs omgezet in de Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs (PHLO).
Kenmerkend voor het onderwijs van PHLO is de academische verdieping en een sterke praktische gerichtheid. De cursusonderwerpen hebben relatie met de werkvelden van Wageningen Universiteit en Research Centrum en/of met de opleidingsbehoefte van Wageningse Alumni. De inhoud van bijna elke cursus wordt verder voorbereid door een cursuscommissie waarin niet alleen docenten maar ook vertegen- woordigers van de verschillende doelgroepen zitting hebben. Op deze wijze komt een goede afstemming tussen vraag en aanbod tot stand, en wordt ook de noodzakelijke relatie gelegd tussen ‘theorie en praktijk’. Doorgaans is meer dan de helft van de meer dan 200 docenten die jaarlijks bij de nascholing betrokken zijn, uit overheid of bedrijfsleven afkomstig.
Hoewel korte cursussen gewoonlijk regel zijn, kunnen, afhankelijk van de vraag, cursussen naar duur en vorm zeer verschillen. Jaarlijks worden ongeveer 25 cursussen georganiseerd, waaronder enkele internationale cursussen. Elke cursus wordt ondersteund door een reader. In sommige gevallen wordt de cursusstof later in boekvorm uitgegeven. Waar mogelijk en zinvol wordt gestreefd naar een grote mate van zelfwerkzaamheid van de cursisten door ‘case’-studies, practica enz. Elke cursus wordt verder met behulp van een schriftelijke vragenlijst uitvoerig geëvalueerd. Cursussen die niet door tenminste 80% van de deelnemers als ‘goed’ of ‘zeer goed’ worden gekwalificeerd, worden uit het programma verwijderd.

Contact:
Bezoekadres: Lawickse Allee 11, IAC (gebouw 425), Wageningen
Correspondentie: Postbus 226, 6700 AE Wageningen
Telefoon: 0317-484093
Fax: 0317-426547
Email: Office.PHLO@wur.nl
Contactpersoon: dr. Rob van Haarlem
Openingstijden: 9.00-16.30
Internet: www.wau.nl/phlo

SSHW

Doelgroep: voornamelijk (internationale) studenten

Doelstellingen: huisvesting voor oa studenten in Wageningen en Ede

Algemene informatie
SSHW verhuurt ongeveer 4500 kamers in 17 complexen die verspreid liggen over Wageningen.
De meeste kamers zijn onzelfstandig: je deelt keuken, douche etc. met je afdelingsgenoten. Daarnaast zijn er ook zelfstandige kamers. De gemiddelde huurprijs ligt tussen Euro 200 en Euro 258 (all-in). De afmetingen van de kamers variëren van 12m² tot 22m² .
Misschien krijg je niet direct de ideale kamer aangeboden maar SSHW bied je de mogelijkheid door te verhuizen naar een kamer die meer aan je wensen voldoet.

Contact:
Bezoekadres: Duivendaal 1, 6701 AP Wageningen
Correspondentieadres: Postbus 18, 6700 AA Wageningen
Telefoonnummer algemeen: 0317-426161
Telefoonnummer Afdeling Woondiensten: 0317-472501
Fax-nummer: 0317-425539
E-mail: algemeen@sshw.nl
Openingstijden: ma t/m do 9.00-16.00 en vr. 9.00-12.00
Internet: www.sshw.nl

Nederlands Genootschap Vrouwenstudies (NGV)

Doelgroep: Allen die betrokken zijn bij vrouwenstudies en genderonderzoek en vrouwelijke wetenschappers

Doelstellingen: Het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van het vakgebied genderstudies en van vrouwen in de wetenschap. Het NGV richt zich in het bijzonder op de volgende taken:

Het NGV bouwt daartoe expertise op en verzamelt en verspreidt informatie over deze onderwerpen. Het NGV zoekt en stimuleert daarbij samenwerking met en tussen betrokken personen en instanties. Sinds 2000 leidt het NGV het Europees Expertisecentrum Vrouwenstudies, Gender en Wetenschap. Het expertisecentrum speelt een signalerende, informerende en gericht stimulerende rol voor genderstudies en voor de positie van vrouwen in de wetenschap in Europa. Het centrum verschaft Europese onderzoekers en anderen die beroepsmatig werkzaam zijn op de terreinen van het centrum inhoudelijke en beleidsmatige informatie over relevante Europese ontwikkelingen. Een groot aantal activiteiten van het NGV is ondergebracht bij het expertisecentrum.

Algemene informatie
Het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies stimuleert en spreekt zich uit over de gewenste ontwikkeling van vrouwen- en genderstudies en signaleert eventuele knelpunten daarbij. Hiervoor volgt het NGV het nationaal en internationaal beleid met betrekking tot onderwijs en onderzoek op de voet. Het geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de verantwoordelijke bewindslieden, wetenschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Op deze wijze streeft het NGV naar het vergroten van de wetenschappelijke en maatschappelijke erkenning van vrouwenstudies. De leden wordt een scala van diensten aangeboden zoals: studiegidsen, inhoudelijke en beleidsmatige studie- dagen, gerichte ondersteuning en advisering. Tevens draagt het NGV zorg voor het secretariaat van The European Journal of Women’s Studies (EJWS) en Women’s Internationaal Studies Europe (WISE), de Europese beroepsvereniging van vrouwenstudies.

Contact
Bezoekadres: Willem C. van Unnikgebouw, Heidelberglaan 2, Utrecht
Correspondentieadres: Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht
Telefoonnummer: 030-253 1881
Fax-nummer: 030-253 1277
E-mail: ngvsecr@fss.uu.nl
Contactpersonen: Coördinator: Akke Visser
Office-manager: Marie-Louise Ebberink-Pantekoek
Openingstijden: Dagelijks van 10.00 - 16.30 uur
Internet: www.fss.uu.nl/ngv

Werkwijzer Uitzendbureaus

Doelgroep: algemeen uitzendbureau voor alle beroepen

Doelstellingen: (trefwoorden) arbeidsbemiddeling, tijdelijk en vast

Algemene informatie
Werkwijzer Uitzendbureaus beschikt over 10 vestigingen in ‘Groot Gelderland’.
Vestiging Wageningen beschikt over een groot bestand van studenten die overal inzetbaar zijn.

Contact:
Bezoekadres: Bergstraat 46, 6701 AD Wageningen
Correspondentieadres: idem
Telefoonnummer: 0317 - 42 30 50
Fax-nummer: 0317 - 41 78 04
E-mail: wageningen@werkwijzerbv.nl
Contactperso(o)n(en): mw. J.W. van der Sluis-de Heer, vestigingsmanager
Openingstijden: 09.00 - 17.30 uur
Internet: www.werkwijzerbv.nl