SBL-50404 Capita Selecta Soil Biology

Vak

Studiepunten 4.00

OnderwijstypeContacturen
Lecture0
Course coordinator(s)M Jaartsveld
Examiner(s)prof. dr. E Hoffland
dr. ir. JW van Groenigen
prof. dr. RE Creamer
Prof. dr. ir. GB De Deyn
dr. RGM de Goede

Language of instruction:

EN