REG-50403 Capita Selecta Resource Ecology

Vak

Studiepunten 3.00

OnderwijstypeContacturen
Lecture0
Group work0
Independent study0
Course coordinator(s)prof. dr. ir. F van Langevelde
prof. dr. HHT Prins
Examiner(s)prof. dr. ir. F van Langevelde
prof. dr. HHT Prins

Language of instruction:

EN