PEN-50402 Capita Selecta Plant Ecology and Nature Conservation

Vak

Studiepunten 2.00

OnderwijstypeContacturen
Lecture16
Course coordinator(s)prof. dr. F Berendse
prof. dr. ir. D Kleijn
Lecturer(s)prof. dr. MGC Schouten
prof. dr. MGC (Matthijs) Schouten
Examiner(s)prof. dr. ir. D Kleijn

Language of instruction:

NL and/or EN