ELS-80424 MSc Thesis Education and Learning Sciences

Vak

Studiepunten 24.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis0
Course coordinator(s)dr. ir. C Oonk
Examiner(s)prof. dr. PJ den Brok

Language of instruction:

English and/or Dutch

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MESEnvironmental SciencesMSc1,2,3,4,5,6