Metropolitan Analysis, Design & Engineering (JD 2020) (MMD) / MSc

Planning opleiding gemeenschappelijk gedeelte

Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
M1 -  Gemeenschappelijke vakkenCS YMS30812
CS YMS31303
CS YMS30306
CS YMS30812
CS YMS31303
CS YMS31803
CS YMS31403
CS YMS31903
CS YMS60312
M2 -  Gemeenschappelijke vakkenCS YMS32306
CS YMS70324
CS YMS80330
CS YMS32306
CS YMS70324
CS YMS80330
CS YMS32306
CS YMS70324
CS YMS80330
CS YMS32306
CS YMS70324
CS YMS80330
CS YMS32306
CS YMS70324
CS YMS80330
CS YMS32306
CS YMS70324
CS YMS80330

LegendaCS = Compulsory courses
RO = Restricted optionals