Plantenwetenschappen (BPW) / BSc

Planning opleiding

Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
B1 -  Gemeenschappelijke vakkenCS NEM10306
CS PCC12803
CS ZSS06000
CS ZSS06100
CS ZSS06200
RO MAT14803
RO MAT15303
CS CBI10306
CS MAT15403
CS ORC13803
CS GEN11806
CS BIC10306
CS CSA10806
CS PPH10806
CS NEM10806
CS PEN10503
CS PEN20503
B2 -  Gemeenschappelijke vakkenCS CLB10803
CS HPP22803
CS PBR22303
CS PHP21303
CS MAT14903
CS MAT15003
CS PBR21306
CS BEC21806
CS ENT20806
CS NEM20306
B2/3 -  Gemeenschappelijke vakkenCS MAT20306
CS MAT20306
CS MAT20306
CS MAT20306
CS MAT20306
CS MAT20306
B3 -  Gemeenschappelijke vakkenCS YPS82318
CS YPS82318
CS YPS82318
CS YPS82318
CS YPS82318
CS YPS82318
B2 - A Spec. A - Plant Genomics and HealthCS GEN20806
CS NEM22306
B3 - A Spec. A - Plant Genomics and HealthCS BIF20306
CS GEN30306
CS GEN30306
B2 - B Spec. B - Plant Production and EcologyCS PPS20306
CS CSA20306
CS HPP21306
B3 - B Spec. B - Plant Production and EcologyCS HPP20306

LegendaCS = Compulsory courses
RO = Restricted optionals