BSc Minor Bioinformatics (WUBIF) / BSc

Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
WUBIF - BSc Minor BioinformaticsCS BIF-50806
RO BIF-20306
CS BIF-51306
RO BIF-30806
CS BIF-51806

LegendaCS = Compulsory courses
RO = Restricted optionals