BSc Minor Biology of Infectious Diseases (WUBID) / BSc

Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
WUBID - BSc Minor Biology of Infectious DiseasesCS NEM-20806
CS HMI-50306
RO BEC-52806
RO QVE-20306
CS ENT-51306

LegendaCS = Compulsory courses
RO = Restricted optionals