AFI-50404 Capita selecta Aquaculture and Fisheries

Vak

Studiepunten 4.00

OnderwijstypeContacturen
Tutorial0
Group work0
Course coordinator(s)MSc EWM Nijkamp-Schaars MSc
Examiner(s)prof. dr. ir. GF Wiegertjes
dr. ir. LAJ Nagelkerke
dr. ir. JW Schrama

Language of instruction:

EN