SBL-50403 Capita Selecta Soil Biology

Vak

Studiepunten 3.00

OnderwijstypeContacturen
Lecture0
Course coordinator(s)prof. dr. TW Kuyper
dr. RGM de Goede
Examiner(s)prof. dr. RE Creamer

Language of instruction:

English