MCB-70427 MSc Internship Marketing and Consumer Behaviour

Vak

Studiepunten 27.00

OnderwijstypeContacturen
Internship0
Course coordinator(s)dr. ir. FJHM Verhees
Examiner(s)prof. dr. ir. JCM van Trijp

Language of instruction:

English.