LAW-81424 MSc Thesis International Policy and Administration

Vak

Studiepunten 24.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis0
Course coordinator(s)dr. ir. O Hospes
prof.dr. JAW van Zeben
prof. dr. ir. JWM van Dijk
Examiner(s)prof. dr. ir. JWM van Dijk

Language of instruction:

English