BPE-50302 Capita Selecta Bioprocess Engineering

Vak

Studiepunten 2.00

OnderwijstypeContacturen
Group work0
Course coordinator(s)prof. dr. ir. RH Wijffels
Examiner(s)prof. dr. ir. RH Wijffels

Language of instruction:

English