BMO-50406 Capita Selecta Business Management and Organisation


Vak code vorig jaar: (MST-50406)

Vak

Studiepunten 6.00

OnderwijstypeContacturen
Group work0
Course coordinator(s)prof. dr. SWF Omta
Examiner(s)prof. dr. SWF Omta

Language of instruction:

Dutch and/or English