BMO-50401 Capita Selecta Business Management and Organisation


Vak code vorig jaar: (MST-50401)

Vak

Studiepunten 1.00

OnderwijstypeContacturen
Group work0
Course coordinator(s)prof. dr. SWF Omta
Examiner(s)prof. dr. SWF Omta

Language of instruction:

Dutch and/or English