MIB-80421 Thesis Microbiology

Vak

Studiepunten 21.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis0
Course coordinator(s)prof. dr. ir. TJG Ettema
prof. dr. ir. AJM Stams
prof. dr. J van der Oost
prof. dr. H Smidt
Examiner(s)prof. dr. ir. TJG Ettema
prof. dr. ir. AJM Stams
prof. dr. J van der Oost
prof. dr. H Smidt

Language of instruction:

Dutch and/or English