MAQ-71324 MSc Internship Air Quality and Atmospheric Chemistry

Vak

Studiepunten 24.00

OnderwijstypeContacturen
Internship0
Course coordinator(s)prof. dr. MC Krol
Examiner(s)prof. dr. MC Krol

Language of instruction:

Dutch or English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MEEEarth and EnvironmentMScB: Meteorology and Air Quality1,2,3,4,5,6
MESEnvironmental SciencesMSc1,2,3,4,5,6
MCLClimate StudiesMSc1,2,3,4,5,6