Soil, Water, Atmosphere (BSW) / BSc

Planning opleiding gemeenschappelijk gedeelte

Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
B1 -  Gemeenschappelijke vakkenCS HWM10803
CS PCC12303
CS YWU10803
RO MAT15303
RO MAT14803
CS BIP10306
CS HWM10303
CS SGL12803
CS MAT14903
CS MAT15403
CS AEW23803
CS SOC22803
CS MAQ10306
CS MAT15003
CS PCC12403
CS MAQ11809
CS PEN10503
B2 -  Gemeenschappelijke vakkenCS MAT23306
CS SLM20806
CS MAQ23306
CS SOC22306
CS MAQ21806
CS GRS10306
CS MAQ22806
CS SBL21806
CS HWM23306
CS SGL22306
B3 -  Gemeenschappelijke vakkenRO HWM20806
RO HWM24306
RO INF22306
CS SGL80812
RO GRS20806
RO HWM23806
RO INF22306
RO MAQ32306
RO MAQ34806
RO SBL32806
CS SGL80812
RO SGL32806
RO AEW31306
RO MAQ30306
CS SGL80812
RO GRS20806
RO SLM21306
CS SGL80812
RO AEW20706
RO SGL33306

LegendaCS = Compulsory courses
RO = Restricted optionals