INF-50306 Capita Selecta Information Technology

Vak

Studiepunten 6.00

OnderwijstypeContacturen
Independent study
Course coordinator(s)ir. MA Zijp
Examiner(s)prof. dr. ir. B Tekinerdogan

Language of instruction:

English