INF-50302 Capita Selecta Information Technology

Vak

Studiepunten 2.00

OnderwijstypeContacturen
Individual Paper2
Course coordinator(s)ir. MA Zijp
Examiner(s)prof. dr. ir. B Tekinerdogan

Language of instruction:

English