INF-50301 Capita Selecta Information Technology

Vak

Studiepunten 1.00

OnderwijstypeContacturen
Individual Paper
Course coordinator(s)ir. MA Zijp
Examiner(s)prof. dr. ir. B Tekinerdogan

Language of instruction:

English