FNP-70430 MSc Internship Forest and Nature Conservation Policy

Vak

Studiepunten 30.00

OnderwijstypeContacturen
Internship
Course coordinator(s)ir. JN van Laar
Examiner(s)prof. dr. BJM Arts

Language of instruction:

Dutch or English