FNP-70424 MSc Internship Forest and Nature Conservation Policy

Vak

Studiepunten 24.00

OnderwijstypeContacturen
Internship
Course coordinator(s)ir. JN van Laar
Examiner(s)prof. dr. BJM Arts

Language of instruction:

Dutch or English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MFNForest and Nature ConservationMSc1,2,3,4,5,6