FHM-80418 Thesis Food Microbiology

Vak

Studiepunten 18.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)G van Laar-Engelen
Examiner(s)prof. dr. ir. MH Zwietering

Language of instruction:

English

Mandatory knowledge:

FHM-20306 Food Microbiology or FHM-21806 Food Fermentation.