ENP-80427 MSc Thesis Environmental Policy

Vak

Studiepunten 27.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)dr. ir. BJM van Vliet
Examiner(s)prof. dr. SR Bush

Language of instruction:

Dutch and/or English