DEC-80433 MSc Thesis Development Economics

Vak

Studiepunten 33.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)dr. ir. MM van den Berg
Examiner(s)prof. dr. EH Bulte

Language of instruction:

Dutch and/or English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MMEManagement, Economics and Consumer StudiesMScC: Economics and Governance1,2,3,4,5,6
MIDInternational Development StudiesMScB: Economics of Development1,2,3,4,5,6