CSA-80430 MSc Thesis Crop and Weed Ecology

Vak

Studiepunten 30.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)JE Hofman
Examiner(s)prof. dr. NPR Anten

Language of instruction:

English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MOAOrganic AgricultureMScC: Double Degree Agroecology4,5,6