CSA-80424 MSc Thesis Crop and Weed Ecology

Vak

Studiepunten 24.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)JE Hofman
Examiner(s)prof. dr. NPR Anten

Language of instruction:

English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MOAOrganic AgricultureMScC: Double Degree Agroecology4,5,6
MPSPlant SciencesMScC: Natural Resource Management1,2,3,4,5,6
MPSPlant SciencesMScE: Plant Pathology and Entomology1,2,3,4,5,6
MPSPlant SciencesMScA: Crop Science1,2,3,4,5,6