ADP-80436 MSc Thesis Adaptation Physiology

Vak

Studiepunten 36.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)dr. ir. NM Soede
Examiner(s)prof. dr. ir. B Kemp

Language of instruction:

English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MASAnimal SciencesMScD: Adaptation, Health and Welfare1,2,3,4,5,6
MASAnimal SciencesMScB: Nutrition and Metabolism1,2,3,4,5,6