ENP-80433 MSc Thesis Environmental Policy

Vak

Studiepunten 33.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Examiner(s)prof. dr. ir. APJ Mol
prof. dr. ir. G Spaargaren

Language of instruction:

Dutch and/or English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MMEManagement, Economics and Consumer StudiesMScC: Economics, Environment and Governance1,2,3,4,5,6
MIDInternational Development StudiesMScA: Sociology of Development1,2,3,4,5,6