SLM-20306 Land & Water Engineering

Vak

Studiepunten 6.00

Course coordinator(s)dr. ir. MJPM Riksen
Lecturer(s)ir. JJH van den Akker
dr. ir. JC van Dam
ing. HPA Gooren
dr. ir. K Metselaar
dr. ir. PR van Oel
dr. ir. MJPM Riksen
CH Blok
Examiner(s)dr. ir. PR van Oel
dr. ir. MJPM Riksen
OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Verplicht voor: BILInternational Land and Water ManagementBSc2MO