PDQ-82333 MSc Thesis Consumer Technology and Product Use

Vak

Studiepunten 33.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)prof. dr. ir. MAJS van Boekel
Examiner(s)prof. dr. ir. MAJS van Boekel

Language of instruction:

Dutch or English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MMEManagement, Economics and Consumer StudiesMScB: Consumer Studies1,2,3,4,5,6