PDQ-80436 MSc Thesis Product Design and Quality Management

Vak

Studiepunten 36.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)prof. dr. ir. MAJS van Boekel
Examiner(s)prof. dr. ir. MAJS van Boekel

Language of instruction:

Dutch or English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Verplicht voor: MFQFood Quality ManagementMSc1,2,3,4,5,6
Keuze voor: MFTFood TechnologyMScE: Dairy Science and Technology1,2,3,4,5,6
MFTFood TechnologyMScH: Sustainable Food Process Engineering1,2,3,4,5,6
MFTFood TechnologyMScC: Product Design1,2,3,4,5,6