PDQ-80427 MSc Thesis Product Design and Quality Management

Vak

Studiepunten 27.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)prof. dr. ir. MAJS van Boekel
Examiner(s)prof. dr. ir. MAJS van Boekel

Language of instruction:

Dutch or English