PDQ-80424 MSc Thesis Product Design and Quality Management

Vak

Studiepunten 24.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)prof. dr. ir. MAJS van Boekel
Examiner(s)prof. dr. ir. MAJS van Boekel

Language of instruction:

Dutch or English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MFQFood Quality ManagementMSc1,2,3,4,5,6