PDQ-80421 Thesis Product Design and Quality Management

Vak

Studiepunten 21.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)prof. dr. ir. MAJS van Boekel
Examiner(s)prof. dr. ir. MAJS van Boekel

Language of instruction:

Dutch or English