PDQ-50404 Capita Selecta Product Design and Quality Management

Vak

Studiepunten 4.00

OnderwijstypeContacturen
Project learning
Course coordinator(s)dr. ir. JPH Linssen
Lecturer(s)
Examiner(s)prof. dr. ir. MAJS van Boekel

Language of instruction:

Dutch or English