MST-80436 MSc Thesis Management Studies

Vak

Studiepunten 36.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)prof. dr. SWF Omta
Examiner(s)prof. dr. SWF Omta

Language of instruction:

English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Verplicht voor: MFTFood TechnologyMScB: Food Innovation and Management1,2,3,4,5,6
Keuze voor: MUEUrban Environmental ManagementMSc1,2,3,4,5,6