HNE-71424 MSc Internship Epidemiology and Public Health

Vak

Studiepunten 24.00

OnderwijstypeContacturen
Practical time
Course coordinator(s)AE de Jong
Examiner(s)prof. dr. ir. P van 't Veer

Language of instruction:

Dutch or English

Assumed knowledge on:

To be individually discussed.

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MNHNutrition and HealthMSc1,2,3,4,5,6