FCH-70430 MSc Internship Food Chemistry

Vak

Studiepunten 30.00

OnderwijstypeContacturen
Practical time
Course coordinator(s)dr. ir. JPH Linssen
Examiner(s)prof. dr. ir. H Gruppen

Language of instruction:

Dutch or English