EZO-80436 MSc Thesis Experimental Zoology

Vak

Studiepunten 36.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)prof. dr. ir. JL van Leeuwen
Examiner(s)prof. dr. ir. JL van Leeuwen

Language of instruction:

Dutch or English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MASAnimal SciencesMScF: Applied Zoology1,2,3,4,5,6