EZO-70436 MSc Internship Experimental Zoology

Vak

Studiepunten 36.00

OnderwijstypeContacturen
Practical time
Course coordinator(s)prof. dr. ir. JL van Leeuwen
Examiner(s)prof. dr. ir. JL van Leeuwen

Language of instruction:

Dutch or English