EZO-50303 Capita Selecta Experimental Zoology

Vak

Studiepunten 3.00

OnderwijstypeContacturen
Self-study
Course coordinator(s)prof. dr. ir. JL van Leeuwen
Lecturer(s)
Examiner(s)prof. dr. ir. JL van Leeuwen

Language of instruction:

Dutch and/or English