ETE-81836 MSc Thesis Urban Environmental Technology and Management

Vak

Studiepunten 36.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)prof. dr. ir. HHM Rijnaarts
Examiner(s)prof. dr. ir. CJN Buisman
prof. dr. ir. HHM Rijnaarts

Language of instruction:

Dutch or English

Mandatory knowledge:

ETE-34306 and ETE-32806 or ETE-33806

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MUEUrban Environmental ManagementMSc1,2,3,4,5,6