ESS-70827 MSc Internship Integrated Water Management

Vak

Studiepunten 27.00

OnderwijstypeContacturen
Practical time
Course coordinator(s)ir. AMJ Jaspers
Examiner(s)prof. dr. WP Cofino

Language of instruction:

Dutch or Englis