ESS-70824 MSc Internship Integrated Water Management

Vak

Studiepunten 24.00

OnderwijstypeContacturen
Practical time
Course coordinator(s)ir. AMJ Jaspers
Examiner(s)prof. dr. WP Cofino

Language of instruction:

Dutch or English

Assumed knowledge on:

ESS-33806

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MESEnvironmental SciencesMSc1,2,3,4,5,6
MCLClimate StudiesMSc1,2,3,4,5,6