ENR-80433 MSc Thesis Environmental Economics and Natural Resources

Vak

Studiepunten 33.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)dr. ir. RA Groeneveld
Examiner(s)prof. dr. EC van Ierland

Language of instruction:

Dutch or English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Keuze voor: MMEManagement, Economics and Consumer StudiesMScC: Economics, Environment and Governance1,2,3,4,5,6
MIDInternational Development StudiesMScB: Economics of Development1,2,3,4,5,6