ANU-80436 MSc Thesis Animal Nutrition

Vak

Studiepunten 36.00

OnderwijstypeContacturen
Thesis
Course coordinator(s)prof. dr. ir. WH Hendriks
Examiner(s)prof. dr. ir. WH Hendriks

Language of instruction:

English

OpleidingFaseSpecialisatiePeriode
Verplicht voor: MASAnimal SciencesMScB: Animal Nutrition1,2,3,4,5,6