BSc Minor Economics of Sustainable Development (WUESD) / BSc

Period 1Period 2Period 3Period 4Period 5Period 6
WUESD - BSc Minor Economics of Sustainable DevelopmentCS BEC-52306
CS DEC-20806
CS DEC-10306
CS ENR-21306

LegendaCS = Compulsory courses
RO = Restricted optionals